Proiecte

Scopul nostru este largirea si completarea orizontului de cultura din diferite domenii prin educatie nonformala, cat si  modalitati inedite de recreere si de petrecere a timpului liber.

Caracteristicile specifice proiectelor noastre sunt:

  • atentia este centrată pe beneficiar şi pe nevoile reale de învăţare, facilitând identificarea acestora pentru o mai bună adaptare a procesului de învăţare;

  • educatia este adaptată comunităţii, grupului şi/ sau individului şi presupune o învăţare în ritm propriu;
  • activitatea este structurată şi organizată, are ataşate obiective clare de învăţare şi presupune un management eficient al resurselor;
  •  programul de lucru  presupune extinderea cadrului de învăţare, diversificarea şi flexibilizarea spaţiului şi timpului de învăţare;
  • se bazează pe multe metode active/ interactive şi diversificate de învăţare;
  •  învăţarea în context nonformal permite acumularea de noi cunoştinţe, abilităţi, atitudini;
  • susţinem dezvoltarea personală a indivizilor/ grupurilor;
  • participarea la proiectele noastre poate produce o schimbare în bine la nivelul participantului şi comunităţii.